Aannemers ondertekenen overeenkomst voor nieuwbouw 36 aardbevingsbestendige woningen in 't Zandt

Op 24 september en 2 oktober hebben drie Groningse aannemersbedrijven overeenkomsten ondertekend voor de bouw van 36 nieuwe aardbevingsbestendige woningen in ’t Zandt. Het gaat om aannemers Notebomers Bouwgroep, Hesco Bouw en Bouwborg B.V.

De aannemers gaan de komende maanden de plannen uitwerken en samen met de bewoners het ontwerp van de woningen voorbereiden. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden in mei 2020.

Aardbevingsbestendige woningen

Notebomers Bouwgroep gaat twaalf woningen aan de Hink Oostingstraat slopen en bouwt er acht aardbevingsbestendige woningen voor terug. Hesco Bouw zorgt voor sloop en nieuwbouw van twaalf vrijstaande woningen aan de Tuinbouwstraat, Oosterstraat, Molenweg en Gerard van Damstraat. Bouwborg B.V. draagt zorg voor het slopen van achttien woningen aan de Karshof en bouwt er zestien aardbevingsbestendige woningen voor terug.

Betere stedenbouwkundige structuur

Er worden minder woningen teruggebouwd, omdat een aantal bewoners gebruik heeft gemaakt van de opkoopregeling. Het dorp ’t Zandt heeft te maken met een afname van het inwonersaantal. Door minder woningen terug te bouwen kan de gemeente Loppersum anticiperen op de krimp en tegelijkertijd een betere stedenbouwkundige structuur realiseren.