Vol kenniscongres over aardbevingen: samen vooruit met Groningse oplossingen

Op donderdag 26 september vond het kenniscongres Sterk Groningen! plaats in de proeftuin en testhal van BuildinG in Groningen. Het congres, georganiseerd door het Kennisplatform Bouwen en Versterken en het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf ruim 200 bezoekers inzicht in de huidige kennis omtrent techniek en leefbaarheid in het aardbevingsdossier.

Foto van het kenniscongres Sterk Groningen!

Het congres opende met een paneldiscussie door Peter Spijkerman (Nationaal Coördinator Groningen), Bas Kortmann (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen), Susan Top (Groninger Gasberaad), Siem Jansen (Nationaal Programma Groningen) en Joost Coolegem (Van Wijnen). Kortmann en Spijkerman spraken hun ambitie uit om schadeafhandeling en versterking gezamenlijk aan te pakken. Op de vraag of alles anders wordt nu de gaskraan in 2022 dicht gaat reageerde Peter Spijkerman: “Nee, de gemeentelijke plannen waar afspraken over zijn gemaakt, gaan door... het geld is er en die plannen gaan we niet wijzigen.”

Moeizame uitvoering

Ondanks de goede voornemens werd duidelijk dat de versterking moeizaam tot uitvoering komt. Volgens Susan Top moet het wegnemen van onduidelijkheid, onzekerheid en bureaucratie centraal staan in de aanpak. Joost Coolegem gaf aan dat de bouwbedrijven nog steeds klaar zijn om aan de slag te gaan.

Deelsessies

Het congres werd bezocht door bewoners, vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties. Na de opening waren er deelsessies met gesprekken over leefbaarheid, monitoring, energietransitie en economisch perspectief in Groningen. Dagvoorzitter en cabaretier Anne Jan Toonstra sloot het congres af met het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied ‘Een nieuwe dag’.