Nieuwsbrief Loppersum Versterkt oktober 2019

De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in gemeente Loppersum.

Foto van de gemeente Loppersum
Gemeente Loppersum

In deze nieuwsbrief een update over de versterking in dorpen van de gemeente Loppersum, het bezoek van de Commissie Immateriële Schade, de start van de nieuwbouw aan de Ticheldobbe in Middelstum en meer.