Rijk en regio komen met versnellingsmaatregelen voor versterking

Op donderdag 23 januari 2020 hebben het Rijk, provincie Groningen, zeven gemeenten en Nationaal Coördinator Groningen een pakket met versnellingsmaatregelen voor de versterking vastgesteld. De partijen willen hiermee de versterkingsoperatie versnellen en het perspectief voor bewoners verbeteren.

De maatregelen in het versnellingspakket worden de komende maanden concreet uitgewerkt in gemeentelijke versterkingsplannen. Ook is afgesproken dat NCG een dashboard ontwikkelt waarop de voortgang van de versterkingsoperatie is te volgen. Dit dashboard komt binnenkort beschikbaar via deze website. De cijfers over het versterkingsprogramma tot en met 31 december 2019 zijn opgenomen in de voortgangsrapportage

De Kamerbrief over de voortgang van de versterkingsopgave in Groningen leest u op de website van de Rijksoverheid.