Voortgang versterkingsprogramma in online dashboard

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert vanaf dit jaar maandelijks de voortgang van het versterkingsprogramma in een online dashboard. In dit dashboard laat NCG zien hoeveel opnames, beoordelingen, vastgestelde projecten en versterkte gebouwen er zijn gerealiseerd. Daarnaast laat het de voortgang van het versterkingsprogramma zien per gemeente.

Voortgang versterkingsprogramma online dashboard

Iedereen krijgt met het dashboard een inkijkje in de status van de versterkingsopgave in Groningen. Halverwege iedere maand worden de cijfers geactualiseerd. 

Bekijk hier het online dashboard.