Waardesprong afgeschaft

De waardesprong is tot nader order afgeschaft. Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in overleg met provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied besloten.

De waardesprong was bedoeld om speculatie met huizen in het versterkingsprogramma tegen te gaan. Deze maatregel leverde veel vragen op en onbegrip van bewoners. Het Rijk heeft gesprekken gevoerd met onder andere de gemeenten in het aardbevingsgebied en met makelaars. Hieruit blijkt dat er op dit moment geen aanleiding is om de waardesprong toe te passen. Daarom is besloten om de waardesprong tot nader order niet toe te passen. Mocht de waardesprong ooit weer worden ingezet, dan geldt het vanaf dat moment. Op dat moment wordt dan ook bekeken voor wie het geldt. 

Waardesprong

Om ongewenste verstoring van de woningmarkt te voorkomen hebben het Rijk, provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied in 2015 de maatregel waardesprong gehanteerd. Deze maatregel was bedoeld voor woningen die in het kader van het versterkingsprogramma gesloopt en nieuw gebouwd worden. Als bij verkoop binnen vijf jaar na oplevering de nieuwe woning meer opleverde dan 110% van de waarde van het huidige huis, dan moest de eigenaar een deel van de meerwaarde terugbetalen. In de kamerbrief over de waardesprong leest u de beslissing van de minister.