Voorbereidingen gestart voor sloop/nieuwbouw Fazanthof

In Ten Boer worden voorbereidingen getroffen voor het slopen en nieuw bouwen van dertig woningen aan de Fazanthof. Zo wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van het bouwterrein en aanpassing van de openbare weg. De eigenaren wonen inmiddels in een tijdelijke woning elders in het dorp. De sloop van de woningen start naar verwachting in het voorjaar van 2020.

Inrichten bouwterrein

Aannemer Geveke Bouw B.V. heeft hekken geplaatst rondom de woningen die gesloopt worden. Het terrein wordt beveiligd met mobiele surveillance en camerabewaking tegen diefstal, ongewenste personen, vandalisme en calamiteiten. Bij de Fazanthof 1 is een informatiepunt geplaatst waar eigenaren en omwonenden terecht kunnen met vragen. Bewoners zijn welkom op iedere maandag tussen 10:30 en 12:30 uur en op donderdag tussen 15:00 en 17:00 uur.

Bouwverkeer van en naar het bouwterrein

Het bouwverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen in Ten Boer. De route gaat over de Boersterweg, Gaykingastraat, Stadsweg en Reigerstraat naar het bouwterrein en terug. Er worden enkele aanpassingen gedaan aan de Reigerstraat. Zo wordt de drempel verlaagd en de bocht recht getrokken. Dit is nodig voor groot transport en om trillingen in de directe omgeving te voorkomen. Deze maatregelen worden uitgevoerd in de periode 24 februari tot en met half maart 2020.

OBS de Huifkar

Op de route van het bouwverkeer ligt openbare basisschool De Huifkar. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is in overleg met de directeur van de school om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Er zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van een hek langs het schoolplein. Ook rijdt er tussen 08:15 en 08:45 uur en tussen 14:00 en 14:30 uur geen vrachtverkeer door de Reigerstraat voor de sloop en nieuwbouw van de Fazanthof.