Bouw gestart in Opwierde-Zuid

De eerste paal staat in de grond. Daarmee is de bouw van 184 nieuwe gezins- en levensloopbestendige woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam gestart.

Maandag 20 januari startte de sloop van 233 koop- en huurwoningen in Opwierde-Zuid. De woningen worden gesloopt omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. Vrijdag 6 maart ging de eerste paal de grond in aan de Beukenlaan.

De wijk Opwierde-Zuid  wordt opnieuw ingericht. Er worden nieuwe, aardbevingsbestendige en duurzame woningen gebouwd. Ook is er gekozen voor een ruimere opzet van de wijk. Er komen daarom 49 woningen minder terug, die ter compensatie zijn terug gebouwd aan de Focco Ukenalaan, Emmastraat, Patrimoniumstraat en de Opwierdeweg.

Gezamenlijk project

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen. Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de sloop van de huidige woningen en het bouwen van de 184 nieuwe woningen.