Binnenkort commentaar mogelijk op ontwerp wijzigingsblad NPR Aardbevingen

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. Het ontwerp wijzigingsblad is nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op het ontwerp wijzigingsblad. Aanmelden voor een toelichtend webinar is ook mogelijk.

Foto van scheur in muur

In 2018 is NPR 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Geïnduceerde aardbevingen – Grondslagen, belastingen en weestanden’ gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek.

Eerste resultaten

Het voornemen is om op 1 juli 2020 de eerste resultaten te publiceren in een wijzigingsblad. In dit wijzigingsblad worden met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot ‘Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden’ (annex H).

Herziening NPR 9998

Naast het wijzigingsblad komt op 1 juli 2020 een geactualiseerde webtool beschikbaar. Experts werken gedurende 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt. In het najaar vindt ook een commentaarronde plaats voor de overige voorgenomen wijzigingen.

Indienen commentaar mogelijk

Belanghebbende partijen worden in de gelegenheid gesteld om tot en met 20 juni 2020 commentaar in te dienen op het ontwerp wijzigingsblad. Dit kan via www.normontwerpen.nen.nl.

Toelichtend webinar

Op 26 mei 2020 organiseert NEN van 14:00 – 16:00 uur een webinar over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot Annex H. In het webinar lichten experts die hebben gewerkt aan het wijzigingsblad de aanpassingen toe. Belanghebbende partijen die voornemens zijn om commentaar in te dienen op het ontwerp wijzigingsblad, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar. Aanmelden voor het webinar kan via de website.

Meer informatie

Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten.