Het eerste versterkingsproject in het Zorgprogramma gestart

Het Zorgprogramma is binnen Nationaal Coördinator Groningen één van de sectorale programma’s waarin 50 panden, verdeeld over de aardbevingsregio, versterkt moeten worden. Het gaat om  panden waar Intramurale zorg wordt verleend. Dat betreft ouderzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Eind 2019 is gestart met de voorbereiding van 16 panden. Begin mei is in Bedum daadwerkelijk de schop de grond in gegaan en zijn de werkzaamheden gestart.

’s Heeren Loo is de zorgaanbieder en gebouweigenaar en voert onder eigen regie de versterking uit van twee gebouwen in het zorgcomplex op locatie Ter Laan in Bedum. In het afgelopen half jaar is in bouwteamvorm door NCG, ingenieursbureau BORG, aannemer Paas b.v., HJK architecten en ’s Heeren Loo, hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit project.

In combinatie met de versterking worden de gebouwen gerenoveerd om beter aan te sluiten bij de zorgbehoefte in de toekomst. Naar verwachting kunnen de bewoners in februari 2021 terugkeren in aardbevingsbestendige en volledig gerenoveerde gebouwen.