Webinar Vaste grond voor Groningen

Op vrijdag 26 juni van 12.30 - 13.30 uur organiseren Kennisplatform Bouwen en Versterken samen met het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen de webinar ‘Vaste grond voor Groningen’. Het wordt financieel ondersteund door Nationaal Coördinator Groningen.

Gebouw in Groningen in het versterkingsprogramma

Aanmelden is verplicht en doe je via deze link. Zorg dat je je aanmeldt voor 24 juni. Uiterlijk 25 juni ontvang je een link naar
de uitzending. De webinar wordt verzorgd door Studio Stadslab.

Het besluit om de gaswinning in Groningen te stoppen leidde tot een
enorme reorganisatie rond de aardbevingsproblematiek. Dat bracht veel bestuurlijke verschuivingen met zich mee. Nu krijgt Groningen weer
vaste grond onder de voeten. Daarover gaat dit webinar.


Er is veel veranderd: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave
en het toekomstperspectief van de provincie. Per 1 juli is het Instituut Mijnbouwschade Groningen een feit: de taak van dit zelfstandig bestuursorgaan is om schade af te handelen,
om te compenseren voor waardedaling en smartengeld uit te keren.

Ook maken de gemeenten nu zelf de plannen voor versterking. Makkelijk is dat niet, want er moet een balans worden gevonden tussen wat nodig is voor de fysieke veiligheid en wat billijk is gegeven de jarenlange onzekerheid en gedane belofes.

Tenslotte is het Nationaal Programma Groningen volop
bezig met het maken van toekomstplannen. Al met al is het tijd voor een update, hoe gaat Groningen het komend jaar aan de slag? Voelen bewoners al meer vaste grond onder hun voeten? Wat is de invloed van de Corona crisis op de uitvoering van de versterkingsopgave? Wat voor toekomstplannen liggen er? En hoe ziet het ministerie van BZK haar
nieuwe rol?

Programma

  • Huidige situatie en recente ontwikkelingen: een toelichting door Tom Postmes en Rolf Koops
  • Toespraak van minister Kajsa Ollongren, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Tafelgesprek met Adriaan Geuze (West 8 - Toukomst), Herman Rinket (Groninger Gasberaad) en Reinalda Start (NOS)
  • Afronding en afsluiting

Janine Abbring is tafelhost.