Versterkingscijfers tot en met 31 mei gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 31 mei 2020 gepubliceerd in het  online dashboard.

Dit dashboard wordt maandelijks door NCG gepubliceerd. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten van NCG voor 2020 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

 

In 2020 zijn tot en met 31 mei de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 462 opnames zijn uitgevoerd.
  • 1127 beoordelingen zijn afgerond.
  • Voor 1007 adressen is gestart met het opstellen van een projectplan voor de versterking.

De totale werkvoorraad van NCG bestaat uit ruim 26.000 adressen. Het versterkingstraject is voor 1128 adressen geheel afgerond.

Bekijk het  online dashboard voor alle gegevens inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per gemeente.