Vergoeding voor zelf regelen tijdelijke huisvesting

Met ingang van 1 juli 2020 keert NCG een vaste vergoeding uit aan alle woningeigenaren in het aardbevingsgebied die zelf voor tijdelijke huisvesting zorgen vanwege versterking of sloop-nieuwbouw.

Vrouw met verhuisdozen
©NCG

Het gaat hierbij om een bedrag van 1.400 euro per woning. Uit het bedrag van 1.400 euro per maand moeten alle kosten voor de tijdelijke huisvesting betaald worden, plus alle kosten die hiermee samenhangen. Denk hierbij aan kosten voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten enzovoort. 

De voorwaarde voor het ontvangen van de vergoeding is dat de eigenaar tevens bewoner van het pand is en dat de te versterken/te slopen woning leeg en verlaten is tijdens de werkzaamheden.

Woningeigenaren kunnen de tijdelijke huisvesting op verschillende manieren invullen. Bijvoorbeeld door een (vakantie)woning te huren, zelf een woonunit op eigen erf te plaatsen of te logeren bij familie of vrienden. In alle gevallen ontvangen woningeigenaren de vergoeding van 1.400 euro per maand. Eigenaren die zelf een unit op eigen erf willen plaatsen, moeten dit afstemmen met de gemeente en hun aannemer.

Vergoeding op basis van geplande duur werkzaamheden

Woningeigenaren krijgen het bedrag voor de gehele periode in één keer uitgekeerd, op basis van de geplande duur van de werkzaamheden aan hun woning. In bepaalde gevallen kan hier vanaf worden geweken. Als de werkzaamheden uitlopen, keert NCG in overleg een aanvullende vergoeding uit.

Geen vrijblijvende keuze

De keuze voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting is niet vrijblijvend. Als woningeigenaren aangegeven hebben hun tijdelijke huisvesting zelf te regelen, neemt NCG hen niet meer mee in de planning voor tijdelijke huisvesting. De bewonersbegeleiders van NCG zullen tijdig inventariseren wie er wel en niet zelf voor tijdelijke huisvesting wil zorgen.  

Meer informatie

Bekijk de pagina over de vergoeding zelf regelen tijdelijke huisvesting.