Versterkingscijfers tot en met 30 juni gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 30 juni 2020 gepubliceerd op de website van NCG. Deze cijfers worden maandelijks door NCG gepubliceerd. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten van NCG voor 2020 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Luchtfoto Vliesgevel woningen

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken. In 2020 zijn tot en met 30 juni de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 583 opnames zijn uitgevoerd.
  • 1.701 beoordelingen zijn afgerond.
  • Voor 2.333 adressen is gestart met het opstellen van een projectplan voor de versterking.
  • Voor 110 adressen werd het versterkingstraject afgerond.

Met uitzondering van het aantal opnames laten de resultaten een stijgende lijn zien. Vanwege de coronamaatregelen bleef het aantal opnames achter. De totale werkvoorraad van NCG bestaat uit ruim 26.000 adressen. Het versterkingstraject is voor 1.176 adressen geheel afgerond.

Bekijk het online dashboard voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per gemeente, risicoprofielen en sectorale programma’s (zorg, scholen, dorpshuizen en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).