Nieuw registratiesysteem voor aannemers gestart

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een nieuw registratiesysteem voor aannemers ingericht. In het registratiesysteem legt NCG basisgegevens en belangstelling van aannemers vast voor publieke aanbestedingen van versterkingswerkzaamheden. Alle bouwbedrijven, zowel grote partijen als MKB-ondernemers, kunnen zich hiervoor vanaf heden inschrijven.

Het registratiesysteem is een uitwerking van het Bouwakkoord dat op 2 september werd ondertekend door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Peter Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

NCG gebruikt de informatie uit het systeem onder andere om een gebouweigenaar een keuze te laten maken voor een aannemer, die past bij het versterkingsproject en ook beschikbaar is. De geselecteerde aannemers mogen een offerte uitbrengen om daarmee in aanmerking te komen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Minder lasten

Vanaf medio september 2020 wordt het registratiesysteem toegepast voor projecten die door NCG zijn geselecteerd. Dit kunnen per project een of meerdere adressen zijn voor zowel bouwkundige versterkingen als sloop/nieuwbouw. Met het registratiesysteem wil NCG de (administratieve) lasten bij inkoopprocedures verminderen. En vraag en aanbod op een efficiënte wijze aan elkaar koppelen.

Meer informatie

Meer informatie over het registratiesysteem is te vinden op de webpagina Registratiesysteem voor aannemers. Daar kunnen geïnteresseerde aannemers zich vanaf heden ook aanmelden.