Versterkingscijfers NCG tot en met 31 augustus gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 31 augustus 2020 gepubliceerd op de website van NCG. Deze cijfers worden maandelijks door NCG verstrekt. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten van NCG voor 2020 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Graafmachine voert sloopwerkzaamheden uit

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

 In 2020 zijn tot en met 31 juli de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 1.068 opnames zijn uitgevoerd.
  • 2.576 beoordelingen zijn afgerond.
  • Bij 2.680 adressen is gestart met het opstellen van een projectplan voor de versterking.
  • Bij 131 adressen werd het versterkingstraject afgerond.

De totale werkvoorraad van NCG bestaat uit ruim 26.000 adressen. Het versterkingstraject is voor 1.197 adressen geheel afgerond.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en sectorale programma’s (zorg, scholen, dorpshuizen en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).