Natuurvrij maken van woningen vóór versterken

Bij een versterking van een woning komt van alles kijken, zoals het natuurvrij maken. Zo zorgt NCG er samen met de ecologen van Arcadis voor dat er geen beschermde dieren aanwezig zijn in huizen tijdens de werkzaamheden en dat ze niet gedood of verwond worden. NCG wil dat de versterking zo efficiënt mogelijk doorgaat en ook de diersoorten voldoende beschermen. Daarom maken we woningen natuurvrij voordat we starten met versterken.

Natuurvrij maken woning

De diersoorten en hun verblijfplaatsen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Dat betekent dat werkzaamheden aan woningen niet zomaar mogen plaatsvinden zonder een ontheffing. Om vertraging te voorkomen heeft de Nationaal Coördinator Groningen een ontheffing voor het hele versterkingsgebied.

Ook in september en oktober maken we weer woningen natuurvrij in het versterkingsgebied. Dit gebeurt in deze periode, omdat de vleermuizen nog niet in winterslaap zijn en het broedseizoen van vogels voorbij is. Op deze manier hebben zo min mogelijk dieren last hiervan. Het natuurvrij maken doen we door openingen bij dakranden, gevelbeplating en spouwmuren dicht te zetten. Voor vleermuizen plaatsen we ‘exclusion flaps’ die ervoor zorgen dat vleermuizen het gebouw wel uit kunnen komen maar niet meer terug kunnen komen.

Beschermde dieren zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Zo vangt bijvoorbeeld één gewone dwergvleermuis in één nacht zo’n 3000 muggen. Huismussen en de gierzwaluw broeden in dakruimtes en vleermuizen zitten vaak in dakruimtes en spouwruimtes.

Heeft u vragen over het natuurvrij maken? Neem dan contact op met Nationaal Coördinator Groningen.