Tijdelijke huisvesting in Overschild opgeleverd - Voorbereiding sloop van start!

De eerste tweeëntwintig woningen van de tijdelijke huisvesting in Overschild zijn opgeleverd. Over enkele weken volgen de resterende acht. De eerste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar hun tijdelijke onderkomen aan de Graauwedijk. De versterkingsopgave in Overschild is groot: er zal veel sloop-nieuwbouw plaatsvinden. De tijdelijke woningen zullen dan ook snel allemaal in gebruik worden genomen.

Belangrijke stap in versterkingstraject

Door oplevering van de tijdelijke huisvesting in Overschild kunnen bewoners nu in eigen dorp blijven tijdens de versterking of sloop en nieuwbouw van hun huis. Bewoners, gemeente en NCG zijn blij met deze belangrijke stap in het versterkingstraject in Overschild. Bij een groot deel van de adressen kan de sloop nu worden voorbereid. Rond de bouwvakvakantie volgend jaar kunnen de eerste bewoners terugkeren naar hun eigen huis.

Tijdelijke huisvesting

De tijdelijke woningen staan er in principe vijf jaar met de mogelijkheid dit met nog eens vijf jaar te verlengen. Naast inwoners van Overschild kunnen ook bewoners van andere dorpen uit de regio gebruikmaken van de woningen. Over het algemeen woont een gezin een half jaar tot een jaar in de tijdelijke woning.

De tijdelijke woningen zijn berekend op uiteenlopende gezinssamenstellingen. Zo zijn er elf gelijkvloerse vrijstaande woningen met twee slaapkamers, zes rijtjeswoningen met drie slaapkamers, vier rijtjeswoningen met vijf slaapkamers en er is één vrijstaande woning voor mensen met een handicap. Daarnaast worden over enkele weken nog acht vrijstaande woningen opgeleverd.

Locatie mede bepaald door bewoners

De locatie van de tijdelijke huisvesting is mede bepaald door de inwoners van Overschild. Zij konden middels een enquête bij de gemeente aangeven wat volgens hen de meest geschikte locatie was voor tijdelijke huisvesting.