Versterkingscijfers NCG tot en met 30 september gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 30 september 2020 gepubliceerd op de website van NCG. Deze cijfers worden maandelijks door NCG verstrekt. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten van NCG voor 2020 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken. In 2020 zijn tot en met 30 september de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 1.407 opnames zijn uitgevoerd.
  • 2.948 beoordelingen zijn afgerond.
  • Bij 2.790 adressen werd gestart met het opstellen van een projectplan voor de versterking.
  • Op 443 adressen werd gestart met het uitvoeren van versterkingsmaatregelen.
  • Voor 136 adressen werd het versterkingstraject afgerond.

De totale werkvoorraad van NCG bestaat uit bijna 27.000 adressen. Het versterkingstraject is voor 1.202 adressen geheel afgerond.