Elf aanmeldingen voor tweede ronde Koopinstrument

Elf woningeigenaren hebben zich dit najaar aangemeld voor de tweede ronde van het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis van het beschikbare budget kunnen alle aangemelde woningen worden opgekocht. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen start in opdracht van NCG binnenkort met het taxatie- en aankoopproces van deze woningen.

Eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied die minstens acht maanden openbaar te koop stonden, konden zich tussen 14 september en 11 oktober 2020 aanmelden voor opkoop van hun woning.

Minder aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen zit in een dalende lijn. In de eerste aanvraagronde van dit jaar ontving NCG 32 aanmeldingen. In 2019 waren er 76 aanmeldingen en in 2018 159. NCG vermoedt dat de afname onder andere te maken heeft met het aantrekken van de woningmarkt.  

20 miljoen euro

NCG is in 2016 gestart met het Koopinstrument om woningeigenaren die moeite hebben om hun huis in het aardbevingsgebied te verkopen te helpen. Tot en met 2019 was jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. Sinds dit jaar is er een budget van 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt verdeeld over twee aanvraagrondes, een ronde in maart en een ronde in september. In maart 2021 is de eerstvolgende aanmeldronde.

110 woningen opgekocht

Van 2016 tot en met 2019 zijn in totaal 110 woningen opgekocht via het Koopinstrument. Opgekochte woningen worden gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de versterkingsopgave of opnieuw te koop gezet. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen is verantwoordelijk voor het opkopen en beheren van de woningen.