Versterkingscijfers NCG tot en met 30 november gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 30 november 2020 gepubliceerd. Deze cijfers worden maandelijks door NCG verstrekt. Het geeft onder meer inzicht in de resultaten van NCG in 2020 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken. 

Optimaliseren datakwaliteit

Als NCG hechten wij groot belang aan het optimaliseren van onze datakwaliteit, zodat wij een correct beeld kunnen geven van de stand van zaken binnen het versterkingsproces. Na de overdracht van data vanuit CVW heeft NCG sinds januari 2020 een aantal maatregelen getroffen om de datakwaliteit te verhogen. Eén van deze maatregelen is het controleren van alle adressen in onze werkvoorraad op de juiste registratie van mijlpalen (tussentijdse resultaten). 

Effect dataschoning op cijfers over november

In november is het grootste deel van de 26.721 adressen gecontroleerd. Voor een aantal mijlpalen heeft dit geleid tot aanpassing in de registratie. Deze mijlpalen zijn in het verleden niet juist of niet geregistreerd. Alle afgeronde en nu op de juiste wijze geregistreerde mijlpalen tellen we mee in de  voortgang in 2020. De laatste mutaties naar aanleiding van de dataschoning worden verwerkt in de rapportage over december.

Voortgang versterking in 2020

In 2020 zijn tot en met 30 november nu de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • 2.612 opnames zijn uitgevoerd (inclusief 173 adressen vanuit de dataschoning).
  • 3.739 beoordelingen zijn afgerond (inclusief 170 adressen vanuit de dataschoning).
  • Bij 4.053 adressen werd gestart met het opstellen van een projectplan voor de versterking (inclusief 150 adressen vanuit de dataschoning).
  • Op 1.925 adressen werd gestart met de bouwwerkzaamheden (inclusief 1.166 adressen vanuit de dataschoning).
  • Voor 295 adressen werd het versterkingstraject afgerond (inclusief 128 adressen vanuit de dataschoning).

Voor ‘Bouw gestart’ werden 1.166 adressen toegevoegd vanuit de dataschoning. Dit hoge aantal is ontstaan doordat we deze mijlpaal pas vanaf mei 2020 registreren. Deze mijlpaal is nu met terugwerkende kracht geregistreerd voor alle adressen die deze mijlpaal in het verleden hebben behaald.

Van de totale werkvoorraad is het versterkingstraject nu voor 1.443 adressen geheel afgerond. Dit is inclusief 88 adressen die niet versterkt, maar vanwege uiteenlopende redenen wel afgerond zijn.

Bekijk de  online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en sectorale programma’s (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).