Meer duidelijkheid voor eigenaren met een versterkingsadvies

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Voor eigenaren met een versterkingsadvies voor hun woning is nu duidelijk wat deze extra afspraken betekenen. Dit geldt ook voor eigenaren van woningen waarvan het  versterkingsadvies bijna klaar is. 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verstuurt eind december een brief naar deze eigenaren om ze te informeren over de gevolgen van de bestuurlijke afspraken. De betreffende eigenaren ontvangen de brief van NCG uiterlijk in de eerste week van januari.

Woning versterken of opnieuw beoordelen

In de brief legt NCG de opties uit aan de eigenaren die een versterkingsadvies voor hun woning hebben of waarvan het versterkingsadvies bijna klaar is. Deze eigenaren hebben twee mogelijkheden:

  1. De woning volgens het versterkingsadvies laten versterken.
  2. De woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten.

Beoordelen volgens de nieuwste inzichten

Opnieuw beoordelen betekent dat de veiligheid van de woning wordt bepaald volgens de nieuwste inzichten. De nieuwste inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af. Dat kan betekenen dat voor de woning minder of geen versterking meer nodig is.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is het niet meer mogelijk om de woning opnieuw te laten beoordelen. Bijvoorbeeld als er al een overeenkomst met een aannemer is getekend voor de versterking van de woning. Of als de woning al aan de veiligheidsnorm voldoet. Meer informatie over dergelijke uitzonderingen is te vinden op de pagina Bestuurlijke afspraken.

Vergoeding van 30.000

Eigenaren die de mogelijkheid krijgen om hun woning opnieuw te laten beoordelen en daarvoor kiezen, komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro. Het maakt niet uit wat de uitkomst van de nieuwe beoordeling is. Versterking die volgens de nieuwste inzichten nodig is, wordt uitgevoerd. De vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor verbetering en verduurzaming van de woning en een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden.

Gesprek met bewonersbegeleider

In de loop van 2021 neemt NCG contact op voor een gesprek met de eigenaren die de mogelijkheid krijgen om hun woning opnieuw te laten beoordelen. In dat gesprek geeft een bewonersbegeleider van NCG meer uitleg over de mogelijkheden. Ook legt de  bewonersbegeleider uit wanneer en hoe de eigenaar de vergoeding kan aanvragen. Eigenaren die nu al weten dat ze hun woning volgens het bestaande versterkingsadvies willen versterken, kunnen dit doorgeven aan hun bewonersbegeleider.

Overige adressen

Eigenaren die nog geen versterkingsadvies hebben gehad krijgen voor 1 mei 2021 van NCG meer informatie over wat de extra afspraken voor hen betekenen. Eigenaren die in aanmerking komen voor maatwerk worden voor 1 maart 2021 geïnformeerd door hun gemeente. Huurders met een woning in de versterkingsopgave worden geïnformeerd door hun woningcorporatie. Particuliere eigenaren waarvan de woningen niet in de versterkingsopgave zitten en die wel in het aardbevingsgebied staan worden voor 1 juli 2021 geïnformeerd over een subsidieregeling voor woningverbetering.