Uitnodiging afrondende critical review

Vanaf begin 2017 organiseerden Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen in opdracht van Rijksuniversiteit Groningen en Nationaal Coördinator Groningen onder de titel ‘critical review’ een serie open dialogen. Steeds stond een kennisthema in het aardbevingsgebied centraal: de ontwikkeling van de woningwaarde, dreigings- en risicokaarten, de waarde van erfgoed, de ontwikkeling van de regionale economie en tot slot kennis en de versterking. 

Binnenkort vindt de afrondende dialoog plaats. Hierin worden de inzichten uit de serie samengebracht rond een centrale vraag. Deze vraag is: 

Hoe verhoudt de wijze waarop bestuur, wetenschap en samenleving in het Groningse aardbevingsdossier omgaan met kennis zich tot de wijze waarop dat in vergelijkbare cases in Nederland gebeurt? 

Drie cases

Er zijn drie cases gekozen waarmee we de vergelijking aangaan: Schiphol, Waterveiligheid en COVID-19. Om de vergelijking te kunnen maken worden alle cases onderworpen aan de volgende vragen: Hoe bruikbaar is de aanwezige kennis? In welke mate wordt de aanwezige kennis daadwerkelijk door de beleidsmakers gebruikt? Wat is de rol van de wetenschappers in de beleidsvorming? Welke rol kiezen beleidsmakers ten opzichte van de aanwezig kennis? Wat is de rol die de bevolking aanneemt ten aanzien van de aanwezige kennis? 

Referent

Voor iedere cases wordt een deskundige gevraagd die als referent optreedt. Die referenten schrijven een essay. Ter voorbereiding krijgen ze een samenvatting van de eerdere critical reviews. Die samenvatting en de drie essays vormen de basis van de dialogen die worden georganiseerd. In die dialogen wordt er in gesprek gegaan over de centrale vraag en wordt geprobeerd lessen te trekken voor Groningen. Het resultaat is een verslag met daarin een beschouwing en conclusies en aanbevelingen. 

Data en tijdstippen

De volgende data en tijdstippen zijn gepland:

 1. Vergelijking met Schiphol 

  Referent: dr. Johan Weggeman (Omgevingsraad Schiphol)

  Donderdag 11 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

 2. Vergelijking met waterveiligheid 

  Referenten: dr. Nikki Brand en dr. Baukje Kothuis (TU Delft)

  Donderdag 18 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

 3. Vergelijking met COVID-19 

  Referenten: dr. Patricia Faasse en Isabelle van Elzakker MA (Rathenau Instituut)

  Donderdag 25 maart, 14:30 - 17:00 uur (online)

 4. Samenvatting en toetsen bevindingen

  Onderwerp: conceptverslag van de drie dialogen

  Vrijdag 16 april, 14:30 - 17:00 uur (online)

We willen je van harte uitnodigen aan deze critical review deel te nemen. Er worden (vertegenwoordigers van) bewoners, wetenschappers, onderzoekers, deelnemers uit bestuur, overheid en (maatschappelijke) instellingen gezocht. Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. U kunt uw aanmelding of interesse mailen naar review@mrll.nl. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de dialogen worden de essays naar de deelnemers verstuurd. Ook ontvangt u dan informatie over het inloggen in de online sessies.