Resultaten 2020 - 'We zijn op de goede weg'

2020 was voor NCG het eerste jaar waarin de organisatie de opdracht had de versterking niet alleen te sturen binnen de geldende kaders, maar deze ook uit te voeren. Met Rijk en regio sprak NCG af 4000 opnames en 4000 beoordelingen uit te voeren. Deze doelstellingen zijn bijna behaald.

Peter Spijkerman
Beeld: NCG
Peter Spijkerman

Peter Spijkerman: ‘Kijken we puur naar de cijfers, dan laten de resultaten zien dat we dit eerste jaar als uitvoeringsorganisatie op de goede weg zijn. Tegelijkertijd realiseren we ons heel goed dat het voor de bewoners in het aardbevingsgebied lang niet snel genoeg gaat.’

Resultaten

Door de beperkingen vanwege het coronavirus stagneerde het aantal opnames in de eerste helft van 2020. Nadat in maart de opnames werden stilgelegd, werd in mei gestart met het uitvoeren van coronaproof opnames. Een deel van de bewoners/eigenaren werkt mee aan de coronaproof uitgevoerde opnames. Een ander deel stelt de opnames toch liever uit. Ondanks de beperkingen vanwege corona hebben we bijna 75% (2.883) van het afgesproken aantal opnames uitgevoerd.

De doelstelling van 4000 beoordelingen is met 4.178 behaald. Meer dan ooit tevoren en het viervoudige vergeleken met 2019. Voor de ruim 4000 eigenaren die een versterkingsadvies ontvingen betekent dit hopelijk meer helderheid en perspectief. Bij ruim 4000 adressen is gestart met planvorming. Bij de tussentijdse resultaten bouw gestart en bouw gereed is vooral een toename van de resultaten in het vierde kwartaal van 2020 te zien. In totaal is het versterkingstraject nu voor 1.769 adressen afgerond.

Conclusie

Spijkerman: ‘Op basis van de resultaten trekken we de conclusie dat we het versterkingstraject op de rit krijgen. Er is dan ook veel werk verzet. Het was en is niet gemakkelijk om een klus te klaren waar veel druk op staat wanneer tegelijkertijd een organisatie moet worden opgebouwd.

Sinds 1 januari is het aantal medewerkers enorm gegroeid en werken NCG’ers samen met oud medewerkers van CVW en met veel collega’s die geheel nieuw zijn. Vanwege het coronavirus heeft een groot deel van deze laatste categorie zijn of haar collega’s nog nooit live ontmoet. Toch moesten we samen – grotendeels vanuit huis – een nieuwe organisatie vormgeven en onze werkprocessen op orde brengen.

De resultaten in het vierde kwartaal van 2020 laten een stijgende lijn zien. Dat is mede te danken aan de enorme inzet van onze medewerkers. Ook geeft het vertrouwen in de toekomst. Vanzelfsprekend streven we ernaar deze stijgende lijn vast te houden in 2021. Natuurlijk realiseren we ons ook dat het voor de bewoners in het aardbevingsgebied lang niet snel genoeg gaat. We zullen dan ook enorm ons best blijven doen om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden en in een veilig huis te laten wonen.’