NCG breidt aantal wisselwoningen uit naar 1.050

Momenteel zijn er 1300 adressen binnen de versterking waar Nationaal Coördinator Groningen de versterkingsmaatregelen voorbereidt of uitvoert. In de loop van het jaar komt daar een aanzienlijk aantal adressen bij. Rond de 9.000 adressen zitten namelijk in de planvormingsfase van het versterkingstraject. Om ervoor te zorgen dat de versterking zo spoedig mogelijk verloopt zijn voldoende wisselwoningen noodzakelijk.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de planvorming stemt NCG de noodzakelijke versterkingsmaatregelen, de ontwikkelingen binnen een gemeente en de wensen van bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af. In deze fase wordt ook duidelijk of bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden in hun huis kunnen blijven wonen of niet. Een deel van de bewoners zal gebruik moeten maken van tijdelijke huisvesting.

Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting aan. Ook kunnen bewoners ervoor kiezen zelf tijdelijke huisvesting te regelen. Wisselwoningen staan in verschillende groottes in parken verspreid over het gebied. Op die manier kan iedereen veilig wonen tijdens de werkzaamheden aan de woning.

Aantal wisselwoningen nu voldoende

NCG heeft op dit moment zo’n 300 wisselwoningen voor bewoners in gebruik. Nog eens ruim 300 zijn in aanbouw of in voorbereiding en kunnen binnenkort worden geplaatst. De gemeenten en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is en wat geschikte locaties zijn. Onlangs is met de leverancier afgesproken dat er nog 385 wisselwoningen bijkomen. Daarmee komt het aantal beschikbare wisselwoningen straks op circa 1.050.

Peter Spijkerman, directeur van NCG: ‘Deze extra tijdelijke woningen zijn weer een mooie stap in de goede richting. We hebben straks een groot aantal wisselwoningen om bewoners te huisvesten tijdens de versterkingswerkzaamheden. En dat heeft een positief effect op de snelheid van de versterkingstrajecten.’