Versterkingswerkzaamheden kustwegflats Delfzijl gepauzeerd

Een aantal bewoners van de Naterij- en Oldiekflat in Delfzijl heeft zorgen over het uitvoeren van versterkingswerkzaamheden tijdens de strenge lockdown. Alle betrokken partijen willen hier zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben Plegt-Vos, Acantus en NCG in overleg besloten de versterkingswerkzaamheden te pauzeren.

 

Wat betekent dit concreet?

Dit betekent dat we onze werkzaamheden stilleggen en de bouwplaats (zoals de uitvoerderskeet en het andere materiaal) weghalen. We verwachten dat de bouwplaats op 19 februari is verwijderd.

Hervatten werkzaamheden

We kunnen nu niet aangeven wanneer we de werkzaamheden hervatten. Daarvoor wachten we de ontwikkelingen rondom corona af. Als het duidelijk is wanneer we de werkzaamheden weer starten, worden de bewoners daarover geïnformeerd.

Lastige keuze

Het pauzeren van de werkzaamheden was een lastige keuze. We beseffen dat er ook bewoners zijn die de voorkeur geven aan het afronden van de werkzaamheden. Maar in een tijd waarin al veel onzekerheid is naar aanleiding van het coronavirus, willen we daar op geen enkele manier een negatieve bijdrage aan leveren. Er wonen veel bewoners in de flats die in een zogeheten risicogroep zitten. We respecteren dan ook de geuite zorgen en vonden het werk pauzeren de enige gepaste manier om daaraan tegemoet te komen.

Welke werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden?

De later nog uit te voeren werkzaamheden in de Naterijflat duren nog circa twee weken. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van ankers, het aanbrengen van beglazing, schilder- en leidingwerk en het afronden van de werkzaamheden aan de liftopbouw. In de Oldiekflat duren de werkzaamheden nog ongeveer zes weken. Het betreft hier grotendeels dezelfde werkzaamheden, maar in grotere aantallen (meer woningen/verdiepingen). 

Veiligheid

Uit eerder onderzoek bleek dat de hoofddraagconstructie van beide flats veilig is en voldoet aan de veiligheidsnorm. Het pauzeren van de werkzaamheden brengt geen onverantwoord risico met zich mee.

Bewoners die vragen hebben over het pauzeren of hervatten van de werkzaamheden kunnen met hun vragen terecht bij hun bewonersbegeleider van NCG.