Tweede groep eigenaren met gebouw in versterkingsprogramma geïnformeerd over extra afspraken

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt over het versterken van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. Een tweede groep eigenaren met een gebouw in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt over deze extra afspraken geïnformeerd. Zij ontvangen vanaf 23 februari een brief van NCG en hun gemeente.

Illustratie Bestuurlijke afspraken versterking Groningen

Om wie gaat het?

Het gaat om eigenaren van gebouwen die nog geen versterkingsadvies hebben. De gebouwen staan in de buurt van gebouwen waarvoor al wel versterkingsmaatregelen zijn voorgesteld. Bij de beoordeling van deze gebouwen zijn andere inzichten gebruikt. Inzichten die nog uitgingen van een hogere gaswinning en een grotere kans op aardbevingen. Omdat NCG vanaf nu nieuwe inzichten gebruikt bij het beoordelen van gebouwen, verwachten gemeenten verschillen in deze buurten. Die verschillen willen gemeenten zoveel mogelijk voorkomen.

Vergoeding van 30.000 euro

In januari is de eerste groep eigenaren van een gebouw in het versterkingsprogramma geïnformeerd. Dit zijn eigenaren die al een versterkingsadvies hebben gekregen, of binnenkort krijgen. Zij kunnen ervoor kiezen om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen met de nieuwe inzichten. Ze komen dan in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro. Dezelfde vergoeding krijgt de tweede groep eigenaren die nu geïnformeerd wordt. Omdat hun gebouw in een buurt staat waar niet gewenste verschillen ontstaan. Soms biedt de gemeente de eigenaar daarbij de mogelijkheid om, in plaats van de vergoeding, te kiezen voor een aanvullend pakket (versterkings)maatregelen. Voor de meeste eigenaren hebben gemeenten meer tijd nodig om te onderzoeken of zij deze keuze ook krijgen.

Nieuwe inzichten

AIs het gebouw nog niet is beoordeeld, dan gebruikt NCG de nieuwe inzichten. De nieuwe inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning in het Groningenveld in 2022. Experts verwachten dat daardoor de kans op zware aardbevingen minder wordt. Dat kan betekenen dat voor gebouwen die beoordeeld worden met de nieuwe inzichten lichte of geen versterking meer nodig is.

Overige adressen

Alle overige eigenaren in het versterkingsprogramma die nog geen versterkingsadvies hebben gehad krijgen voor 1 mei 2021 van NCG meer informatie over de extra afspraken. Huurders met een woning in het versterkingsprogramma worden geïnformeerd door hun woningcorporatie. Particuliere eigenaren waarvan het gebouw niet in het versterkingsprogramma zit, en die wel in het aardbevingsgebied staat worden voor 1 juli 2021 geïnformeerd over een subsidieregeling voor woningverbetering.