Twee zorggebouwen versterkt in Bedum

Twee zorggebouwen van zorgaanbieder ’s Heeren Loo op de locatie Ter Laan in Bedum zijn versterkt. De versterking van deze gebouwen valt binnen het zorgprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. De gebouwen zijn naast versterkt ook gerenoveerd. In mei 2020 is gestart met de versterking. In februari 2021 zijn de versterkte gebouwen opgeleverd aan ’s Heeren Loo. De aannemer en ‘s Heeren Loo maken de woning nu gebruiksklaar voor de bewoners. De verwachting is dat zij in de lente weer terug kunnen keren.

Bewoners verbleven tijdelijk elders

Bewoners van het zorgcomplex moesten tijdens de werkzaamheden tijdelijk elders verblijven. Voor hen had ’s Heeren Loo ruimte beschikbaar in eigen gebouwen in de directe omgeving. Hierdoor bleef de impact op het dagelijks leven van de bewoners zo laag mogelijk.

Renovatie en versterking

De versterking en de renovatie zijn uitgevoerd onder regie van ’s Heeren Loo. Aannemer Paas heeft de werkzaamheden uitgevoerd en ingenieursbureau Borg heeft de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. De werkzaamheden tijdens deze relatief complexe versterking zijn goed verlopen. Er is een staalconstructie geplaatst in de fundering, de wanden en het plafond. De gebouwen zijn nu aardbevingsbestendig, binnenkort volledig gerenoveerd en daarna weer geschikt voor de huidige en toekomstige zorgbehoefte.  

Zorgprogramma

Het zorgprogramma is één van de sectorale programma’s van Nationaal Coördinator Groningen. Binnen dit programma worden ongeveer 50 gebouwen versterkt. Het gaat om gebouwen waar intramurale zorg wordt verleend. Dat betreft ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.