Versterkingscijfers tot en met 28 februari 2021 gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert vandaag de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 28 februari 2021 op de NCG-website. Deze cijfers worden maandelijks door NCG verstrekt. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2021 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces. Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

Tijdelijke huisvesting

Resultaten in februari 2021

In 2021 zijn tot en met 28 februari onder meer de volgende resultaten bereikt:

  • 303 opnames zijn uitgevoerd.
  • 184 beoordelingen werden vastgesteld.
  • 64 Normbesluiten werden genomen.
  • Op 25 adressen werd gestart met de bouwwerkzaamheden.
  • Voor 59 adressen werd het versterkingstraject afgerond.

Een toelichting op de maandcijfers vindt u hier.

Afgerond

Op 28 februari 2021 was het versterkingstraject voor 1.826 adressen afgerond. Daarvan werden 1.703 adressen bouwkundig versterkt. Bij 123 adressen werd het versterkingstraject op een andere wijze afgerond. Zo komt het voor dat uit de beoordeling blijkt dat het adres op norm is en niet versterkt hoeft te worden of dat er meer huizen worden gesloopt dan herbouwd.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).