Van tijdelijke huisvesting in garage naar prachtige nieuwbouwwoning

De bewoners van deze prachtige nieuwbouwwoning kregen in 2015 te maken met aardbevingsschade. Een verbouwing van hun voormalige keuterboerdij werd op de lange baan geschoven. In november 2019 werd deze zelfs afgeblazen, omdat de woning ook in het versterkingstraject werd opgenomen. Tijdens de planvorming werd besloten tot sloop en nieuwbouw. 

Oplevering nieuwbouwwoning

Dit was mogelijk doordat architect Onix uit Groningen creatief meedacht bij het ontwerpen van een duurzame woning én de eigenaren zelf een financiële bijdrage leverden aan de nieuwbouw. Nadat de garage was omgebouwd tot tijdelijke huisvesting voor een gezin met vier kinderen werd de sloop gestart. 

Aannemer Jan Boss uit Wirdum startte vervolgens met de bouw en begin maart 2021 werd de woning opgeleverd. Al met al kunnen we zeggen dat het een inspannend traject is geweest om alles rond te krijgen. Maar uiteindelijk heeft het wel geleid tot zeer tevreden bewoners.