Onderzoek naar aardbevingsbestendigheid bij vier molens in Groningen

Hoe aardbevingsbestendig zijn de Groninger molens? Om dat te onderzoeken zijn bij vier molens van het Groninger Landschap en de Groninger Poldermolens trilsensoren geplaatst. De trilsensoren meten de trillingen die ontstaan door een draaiende molen. De intensiteit van de trillingen bij een draaiende molen vergelijken de onderzoekers met de intensiteit van trillingen bij een beving. Zo kan bepaald worden of de molen aardbevingsbestendig is.

Zijn de trillingen door een aardbeving zwaarder dan die van de molen? Dan brengen we de constructie van de molen in kaart en onderzoeken we welke gevolgen een aardbeving kan hebben op die constructie. Oftewel: welke gevolgen kan een aardbeving hebben voor de molen? Is de molen veilig genoeg of niet? Is de molen niet veilig genoeg, dan gaan we kijken welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de molen wel veilig is.

Het onderzoek wordt in opdracht van NCG uitgevoerd door Wieringa Bouwadvies uit Winsum. Bij elke molen hebben zij twee sensoren geplaats. Deze trilsensoren zullen acht weken lang trillingen meten tijdens het draaien van de molens. Het onderzoek en de analyse nemen ongeveer twaalf weken in beslag.

NCG en erfgoed

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Dit culturele erfgoed draagt bij aan de identiteit van Groningen en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Nationaal Coördinator Groningen zet zich in om het erfgoed in Groningen te behouden.