Versterkingscijfers tot en met 31 maart 2021 gepubliceerd

Nationaal Coördinator Groningen publiceert vandaag de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 28 februari 2021 op de NCG-website. Deze cijfers worden maandelijks door NCG verstrekt. De cijfers geven inzicht in de resultaten van NCG in 2021 en in de voortgang van het gehele versterkingsproces. Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken.

In 2021 zijn tot en met 31 maart onder meer de volgende resultaten bereikt:

  • 576 opnames zijn uitgevoerd.
  • 309 beoordelingen werden vastgesteld.
  • 383 Normbesluiten werden genomen.
  • Op 79 adressen werd gestart met de bouwwerkzaamheden.
  • Voor 90 adressen werd het versterkingstraject afgerond.

Een toelichting op de maandcijfers vindt u hier.

Afgerond

Op 31 maart 2021 was het versterkingstraject voor 1.865 adressen afgerond. Daarvan werden 1.726 adressen bouwkundig versterkt. Bij 139 adressen werd het versterkingstraject op een andere wijze afgerond. Zo komt het voor dat uit de beoordeling blijkt dat het adres op norm is en niet versterkt hoeft te worden of dat er meer huizen worden gesloopt dan herbouwd.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).