Woning boerenbedrijf in Noordbroek veiliger en comfortabeler

Ruim 500 boerenbedrijven zijn binnen de versterking onderdeel van het zogenaamde Agroprogramma. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoekt of deze bedrijven veilig zijn volgens de landelijk geldende norm. Is dat niet het geval dan kijken we welke versterkingsmaatregelen nodig zijn.

Zo langzamerhand begint het Agro-programma op gang te komen. Zo werd deze maand in Noordbroek de woning van een boerenbedrijf opgeleverd. Uit eerder onderzoek bleek dat de stallen veilig genoeg waren, maar dat de woning versterkt moest worden. Bouwbedrijf Dijk uit Noordbroek nam de opdracht aan en klaarde de klus volgens planning binnen vijf weken.

Met het plaatsen van voorzetwanden bij de topgevels – dit zijn gevels die min of meer uitlopen in een punt –, het aanbrengen van een laag multiplex op de zoldervloer en op het dak en door de wanden van de verdiepingen te koppelen aan de zoldervloer werd het huis versterkt.

Koppelkansen

De eigenaren grepen de werkzaamheden aan om ook de zogenaamde koppelkansen* te benutten. Zo kreeg de gehele woning nieuwe dakpannen, het dakterras kreeg een nieuw hekwerk, de nieuwe voorzetwanden werden geïsoleerd en op het vernieuwde dak werd damp-open folie (vleermuisvriendelijk) gelegd.

Door de nieuwe beplating en de damp-open folie op het dak is de woning niet alleen veiliger, maar ook comfortabeler geworden. De eigenaren zijn dan ook zeer tevreden over het resultaat.

Leerpunt

In dit geval hebben we gewerkt met een wat kleinere aannemer. Dit tot grote tevredenheid, want de uitvoering was perfect. Wat we wel zagen is dat een kleinere aannemer minder ervaring heeft met de aanbestedingsprocedure, zoals we die bij NCG kennen. Door daar persoonlijk wat extra informatie over te geven is dat toch goed verlopen. Leerpunt voor NCG is wel dat we kleinere aannemers in het voortraject beter moeten begeleiden, zodat ze goed uit de voeten kunnen met het offreren via onze systemen.

* Koppelkansen worden tegelijkertijd met de versterkingswerkzaamheden opgepakt. De eigenaar financiert deze koppelkansen zelf.