Onafhankelijke bouwkundig adviseurs gezocht

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is op zoek naar onafhankelijke bouwkundige adviseurs. Deze adviseurs kunnen door gebouweigenaren op kosten van NCG worden ingezet om ze te begeleiden en adviseren in het versterkingsproces. Geïnteresseerde adviseurs die aan de voorwaarden voldoen, komen op een adviseurslijst waar eigenaren straks uit kunnen kiezen. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Vanuit één bureau kunnen meerdere adviseurs zich aanmelden. Iedere adviseurt vult apart een formulier in. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden, werkwijze en tarieven.

Soorten adviseurs

Het is de bedoeling dat gebouweigenaren straks kunnen kiezen uit drie soorten adviseurs, namelijk herbeoordelingsadviseurs, uitvoeringsadviseurs (privaat) en uitvoeringsadviseurs (publiek). Vanaf 1 juli kunnen de eerste eigenaren een herbeoordelingsadviseur aanvragen. De startdatum voor de uitvoeringsadviseurs is nog niet bekend. Welke soort adviseur de eigenaar inzet, hangt af van de situatie van de eigenaar en de fase van het versterkingsproces. Geïnteresseerde adviseurs kunnen aangeven voor welk soort advies ze kunnen worden ingezet. Eigenaren mogen ook zelf een onafhankelijke adviseur voorstellen. NCG controleert dan of de adviseur voldoende gekwalificeerd is.

Voorwaarden

De bouwkundige adviseurs moeten aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moeten de adviseurs onder andere beschikken over een bouwkundige opleiding en vijf jaar werkervaring hebben in de bouw. Daarnaast moeten de adviseurs kennis hebben van de huidige eisen ten aanzien van vergunningen en regelgevingen. En moeten ze kunnen adviseren over de gevolgen van versterkingsadviezen en nieuwe inzichten.

Onafhankelijk

Belangrijk uitgangspunt is dat de adviseurs onafhankelijk zijn. Dit betekent dat ze niet in dienst mogen zijn bij de overheid. Maar ook dat ze niet eerder betrokken zijn geweest bij het adres waar advies wordt gevraagd. De adviseurs komen ook niet in dienst bij NCG. De eigenaar kiest zelf een adviseur uit die voldoet aan de voorwaarden. NCG sluit alleen het contract af en betaalt de rekening.