Start subsidies woningverbetering voor aardbevingsgebied Groningen

Vanaf 1 juni kunnen de eerste eigenaren waarvan de woning of een ander gebouw opgenomen is in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) subsidie aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun woning of gebouw.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken): “Het is goed dat de eerste eigenaren, zoals toegezegd, vanaf vandaag subsidie kunnen aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun huizen en gebouwen. Hiermee lossen we een afspraak in die we op 6 november 2020 maakten met betrokken gemeenten en de provincie Groningen”. 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat deze subsidies uitvoeren. Meer informatie over de subsidies en het aanvragen is te vinden op www.snn.nl/vvg

Het gaat om een subsidie van maximaal 17.000 euro die eigenaren bijvoorbeeld kunnen besteden aan onderhoud, een uitbouw of zonnepanelen. De voorwaarden zijn eenvoudig. Eigenaren kunnen met een begroting of offertes een voorschot aanvragen bij SNN. SNN neemt de aanvragen dan binnen acht weken in behandeling.  De eigenaar moet de maatregelen vervolgens binnen drie jaar treffen.

Beoordeling met nieuwe inzichten

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwen in het versterkingsprogramma die over het algemeen nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en kiezen voor een nieuwe beoordeling op basis van de nieuwe inzichten komen ook voor deze subsidie in aanmerking. Zij kunnen de subsidies aanvragen als ze een besluit van NCG hebben om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen. Aanvullend komt er dan voor deze eigenaren ook een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro beschikbaar.

Geselecteerd voor maatwerk

Eigenaren die door hun gemeente geselecteerd zijn voor maatwerk komen ook in aanmerking voor de subsidie van 17.000 euro en een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro. Hiermee overbruggen de gemeenten de verschillen die in straten en buurten ontstaan tussen eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en zij die nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren van deze gebouwen kunnen de subsidie vanaf het najaar aanvragen. Deze subsidie komt uit budget van de betrokken gemeenten. Hiervoor wordt een aparte subsidieregeling uitgewerkt die gemeenteraden nog moeten vaststellen.

Tegemoetkoming

De subsidieregeling is een resultaat van de afspraken die de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden Groningen en Oldambt, de provincie Groningen en de rijksoverheid op 6 november 2020 maakten. Als gevolg van de daling en uiteindelijk het stopzetten van de gaswinning neemt het risico op (zware) aardbevingen af en is de verwachting dat er minder woningen versterkt hoeven te worden en zijn de versterkingsmaatregelen die nog toegepast moeten worden minder zwaar. Daarmee komt de versterkingsoperatie in een andere fase.

Met de subsidies willen de partijen daarom eigenaren in het aardbevingsgebied tegemoetkomen voor het lange wachten op de opname en beoordeling van hun gebouw. Daardoor hebben eigenaren onderhoud of investeringen aan hun gebouw misschien uitgesteld. Op basis van deze subsidieregeling kunnen eigenaren in de versterkingsopgave een bedrag krijgen om hun woning te verduurzamen en verbeteren.

Subsidie voor woningen buiten versterkingsprogramma

De partijen hebben op 6 november ook afspraken gemaakt over een subsidie voor particuliere eigenaren in het aardbevingsgebied waarvan de woning niet opgenomen is in het versterkingsprogramma van NCG. Deze subsidie van maximaal 10.000 euro kan vanaf 1 juli aangevraagd worden bij SNN. De regeling geldt voor woningen in hetzelfde gebied als waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.

Vergoedingenoverzicht

Om eigenaren van gebouwen in Groningen inzicht te geven in de subsidies die de partijen op 6 november hebben afgesproken, heeft NCG een schema gemaakt. In het schema is te zien welke eigenaren van welke subsidie gebruik kunnen maken en wanneer deze subsidies ingaan.

De titel van deze afbeelding is ‘Heb ik recht op een vergoeding?’. In de afbeelding worden stappen genoemd. Per stap kan iemand kiezen voor ‘ja’ of ‘nee’. Zo ziet hij of zij welke subsidie of tegemoetkoming er voor hem of haar is. Het stappenplan benoemt de volgende punten: •	De start van de afbeelding is de stelling: mijn gebouw zat op 6 november 2020 in het versterkingsprogramma van NCG.  •	Alle subsidies en tegemoetkomingen die in deze afbeelding genoemd worden, zijn aan te vragen via SNN (LINK). Vanaf wanneer de vergoeding aangevraagd kan worden, verschilt per subsidie.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro voor eigenaren van wie het gebouw niet is beoordeeld met de oude inzichten (NPR 9998:2018 tijdvak 2 of ouder). Aan te vragen vanaf 1 juni 2021.  •	Er is een subsidie van 17.000 euro en een tegemoetkoming van 13.000 voor eigenaren die niet kiezen voor een aanvullend pakket met (versterkings)maatregelen. Deze aanvraag kan vanaf dit najaar worden gedaan. Deze subsidie geldt ook voor eigenaren die wel kiezen voor een nieuwe beoordeling. In dit laatste geval moet met de subsidieaanvraag een herbeoordelingsbesluit van NCG meegestuurd worden en kan de eigenaar de subsidie al aanvragen vanaf 1 juni 2021.    •	Er is een subsidie van 7.000 euro voor eigenaren die niet kiezen voor een nieuwe beoordeling met de nieuwe inzichten (zie deze video voor een uitleg van de nieuwe inzichten (LINK, MAAR VIDEO IS NOG NIET KLAAR). Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 juni 2021. Eigenaren kunnen deze subsidie ook aanvragen als ze al een versterkt gebouw hebben of als ze al een overeenkomst hebben gesloten met een aannemer of als ze wel kiezen voor het laten uitvoeren van aanvullende (versterkings)maatregelen waarover hij of zij door de eigen gemeente is geïnformeerd. Zo wordt voorkomen dat er in de wijk verschillen ontstaan in de versterkingsmaatregelen. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf dit najaar. •	Zat een gebouw niet in het versterkingsprogramma op 6 november 2020, dan is er geen vergoeding voor eigenaren die niet particulier eigenaar van een gebouw zijn met woonbestemming in het gebied waar de waardedalingsregeling geldt plus de postcodes 9679, 9681 en 9682. Voor eigenaren die wel particulier eigenaar zijn, is een subsidie van 10.000 euro beschikbaar. Het gebouw moet dan gebouwd zijn voor 1 januari 2016. Aanvragen kan vanaf 1 juli 2021.

©NCG