Agrarisch pand opgeleverd: versterking en eigen wensen uitgevoerd

Onlangs is binnen het agroprogramma weer één van de te versterken agrarische bedrijven opgeleverd. Na drieënhalve maand zijn de werkzaamheden aan de schuur en de woning afgerond en zijn deze  panden veilig volgens de geldende veiligheidsnorm. 

De veiligheid van de woning werd vergroot door op het dak een laag multiplex aan te brengen, de binnenwanden te verstevigen en de gevels beter vast te zetten met spouwankers. De schuur werd verstevigd door balken te bevestigen aan de dakconstructie en door de voor- en achtergevel met een stalen constructie te verbinden met het bestaande gebint. Tijdens de werkzaamheden woonden de eigenaren in een door hen zelf geregelde woonunit op hun eigen erf.

Eigen wensen

De eigenaren grepen de versterkingswerkzaamheden aan om eigen wensen meteen mee te nemen. Door een financiële bijdrage van henzelf en door gebruik te maken van de Subsidie Verduurzaming Groningen was het mogelijk om tegelijkertijd met de versterking nieuwe dakpannen te leggen, de badkamer te moderniseren, kunststof kozijnen en nieuwe vloerafwerking in de woning te plaatsen en extra schilderwerk in de woning en schuur uit te voeren. 

Resultaat 

In eerste instantie zagen de eigenaren op tegen de uit te voeren werkzaamheden. Maar door goede onderlinge communicatie en een prima samenwerking tussen aannemer, eigenaren en medewerkers van NCG is de versterking voorspoedig verlopen. 

De eigenaren zijn zeer tevreden over de samenwerking met NCG en met het resultaat. Behalve dat hun woning qua veiligheid op norm is, hebben ze door de koppelkansen te benutten hun woonhuis een kwaliteitsimpuls kunnen geven waarvan ze nog vele jaren kunnen genieten.