Tijdelijke huisvesting in Appingedam uitgebreid

Vanwege de omvangrijke versterkingsoperatie in Appingedam is het noodzakelijk dat daar voldoende wisselwoningen beschikbaar zijn. Bewoners kunnen hier in wonen tijdens de versterkingswerkzaamheden aan hun woning of tijdens de bouw van hun nieuwe aardbevingsbestendige woning.

Woningen bij sportpark Welleman
©NCG

Begin juli zijn er 24 tijdelijke woningen rond sportpark Welleman in Appingedam opgeleverd. In totaal zijn er nu 138 wisselwoningen beschikbaar in de stad. Deze woningen zijn inzetbaar voor meerdere projecten en voorzien – voor dit moment – in de behoefte aan tijdelijke woningen. Zo zullen ze onder meer vanaf augustus worden gebruikt door bewoners uit de vliesgevelwoningen in Appingedam. Aan het einde van dit jaar worden naar verwachting nog eens 29 extra tijdelijke woningen opgeleverd aan de Focco Ukenalaan; dit is de Jan Nieuwenhuyzen-locatie.

NCG is blij met deze extra capaciteit. Voldoende wisselwoningen is een belangrijke voorwaarde om snelheid te kunnen maken binnen de versterkingsprojecten. Alhoewel er nu voldoende tijdelijke woningen beschikbaar zijn, maken we wel de kanttekening dat het vanaf medio 2022 nog een hele uitdaging zal zijn om steeds over voldoende tijdelijke huisvesting te beschikken.