Voortgang Versterking | Stand van zaken op 30 juni 2021

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 30 juni 2021. Het gaat om de resultaten van NCG in 2021 en om de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken. NCG heeft voor 2021 de doelstelling om 4000 opnames en 4000 beoordelingen uit te voeren en 1500 versterkingstrajecten af te ronden. Daarbij gaat het bij 1000 tot 1200 trajecten om bouwkundige versterking. De cijfers laten zien dat er tot en met 30 juni 1.035 opnames en 1.216 beoordelingen zijn uitgevoerd en dat er 146 versterkingstrajecten werden afgerond.

Toelichting

Peter Spijkerman lichtte de resultaten in mei toe. Deze toelichting geldt ook nog voor de resultaten over juni. 

Uit de toelichting in mei:
De cijfers lieten vorig jaar eenzelfde beeld zien, maar uiteindelijk hebben we de doelstellingen voor 2020 toch grotendeels bereikt. Het is namelijk niet zo dat we in elke maand evenveel resultaten behalen. Dit jaar wordt het achterblijven van de cijfers onder meer veroorzaakt doordat wij eigenaren zorgvuldig willen informeren over wat de bestuurlijke afspraken van november 2020 voor hen betekenen: welke keuzes kunnen zij maken. Het gaat dan om versterken op basis van het voorliggende advies, dat is opgesteld met een verouderde NPR (meer versterkingsmaatregelen) óf herbeoordelen op basis van de meest recente NPR, wat zal leiden tot lichtere versterkingsmaatregelen. Ook zorgen we ervoor dat eigenaren een onafhankelijke adviseur kunnen inschakelen die kan helpen bij het maken van de juiste keuze. Het verstrekken van alle beschikbare informatie en het maken van de juiste keuze kost tijd. Op korte termijn vertraagt dit het traject, maar het is belangrijk voor eigenaren om een weloverwogen keuze te kunnen maken. 

Vanaf juli zijn we gestart met de eerste 1000 adressen die door de gemeentes zijn aangedragen voor de typologieaanpak. Deze methode stelt ons in staat om gelijksoortige panden sneller op te nemen en te beoordelen. Daarom denken we dat het nog steeds mogelijk is de doelstellingen voor opnames en beoordelingen te behalen. De toename van het aantal opnames en beoordelingen zal voor het eerst terug te zien zijn in de cijfers van juli.

Het starten met de typologieaanpak zal ook een impuls geven aan het afronden van het aantal versterkingstrajecten; een deel van de panden zal direct op norm (veilig) zijn. Voor deze panden kunnen we het traject afronden.

Het behalen van de doelstelling om 1500 versterkingstrajecten af te ronden, waarbij het bij circa 1000 tot 1200 trajecten gaat om panden die bouwkundig versterkt moeten worden, is een uitdaging. Duizenden adressen zitten in de pijplijn. Bij deze adressen werken we aan het opstellen van een uitvoeringsplan. Het moment van starten met de bouwwerkzaamheden wordt door veel eigenaren echter uitgesteld, omdat ze eerst de keuze willen maken: herbeoordelen of niet. Voor het daadwerkelijk versterken van de huizen zijn we ook afhankelijk van de bouwsector waarin steeds meer sprake is van arbeidskrapte. Vanzelfsprekend zoeken we met de bouwsector naar oplossingen voor het vergroten van de bouwcapaciteit.

In het resterende deel van het jaar denken we nog een flinke inhaalslag te kunnen maken. Veel van de projecten waaraan we nu werken kennen een lange doorlooptijd. Het gaat om complexe projecten waarbij sprake is van sloop en nieuwbouw of waar zware versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Parallel aan deze complexe projecten gaan we nu ook meer panden oppakken waar lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dat betekent dat meer panden, sneller veilig zullen zijn. Ook zullen we in de tweede helft van het jaar meer resultaten boeken doordat eigenaren de keuze wel/niet herbeoordelen maken en we weer verder kunnen met het traject. Of we de doelstelling halen of moeten bijstellen is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk trajecten af te ronden dit jaar.

Meer informatie

Meer informatie over lopende projecten vindt u bij Te verwachten resultaten.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).