60 tijdelijke woningen opgeleverd in Ten Post

Afgelopen week leverde Jan Snel 23 tijdelijke woningen op in Ten Post. Op 20 juli werden er ook al 37 wisselwoningen opgeleverd. Deze woningen kunnen op korte termijn in gebruik worden genomen door bewoners, die vanwege de versterking een periode niet in hun eigen woning terecht kunnen. Met de 30 woningen die al in gebruik zijn, zijn er nu 90 tijdelijke woningen beschikbaar in Ten Post.

Het opleveren van deze tijdelijke huisvestingslocatie (THV-locatie) door Jan Snel betekent een mijlpaal voor de versterkingstrajecten in Ten Post en de omliggende dorpen. Bewoners van deze dorpen kunnen er terecht wanneer ze hun huis moeten verlaten vanwege intensieve versterkingswerkzaamheden of als hun huis gesloopt en opnieuw gebouwd wordt.

Eén locatie voor meerdere dorpen

Vanwege de grootte (60 woningen) kunnen we deze nieuwe THV-locatie voor meerdere dorpen flexibel inzetten. Dit maakt de planning van diverse projecten makkelijker met als gevolg dat we projecten sneller kunnen uitvoeren. Naast deze grotere locatie werken we in de omgeving ook nog aan aanvullende tijdelijke huisvesting. Dit doen we in goed overleg met de gemeente Groningen; daardoor zijn bijvoorbeeld vergunningen die we nodig hebben zo snel mogelijk beschikbaar.

Vriendelijke uitstraling

Bij de THV-locatie in Ten Post heeft Jan Snel gebruik gemaakt van een nieuw soort gevelbekleding. Deze bekleding bestaat uit houten rabatdelen in combinatie met kunststof plaatmateriaal. De woningen bouwt Jan Snel, inclusief de gevelbekleding, in een fabriekshal in de Eemshaven. Op de woonlocatie zelf kunnen de huizen daardoor sneller gebouwd en afgewerkt worden. De nieuwe gevelbekleding zorgt bovendien voor een natuurlijke en vriendelijke uitstraling met als doel het woongenot van de tijdelijke bewoners te vergroten.