Voortgang Versterking | Stand van zaken op 31 augustus 2021

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 31 augustus 2021. Het gaat om de resultaten van NCG in 2021 en om de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Het hoofddoel van NCG is om zo snel mogelijk de aangewezen woningen in het aardbevingsgebied te versterken. NCG heeft voor 2021 de doelstelling om 4000 opnames en 4000 beoordelingen uit te voeren en 1500 versterkingstrajecten af te ronden. Tot en met 31 augustus zijn er 1.643 opnames en 1.658 beoordelingen uitgevoerd en werden er 322 versterkingstrajecten afgerond.

Opnames en beoordelingen

In juli is een start gemaakt met de typologieaanpak. Met deze aanpak kunnen we bepaalde typen woningen eenvoudiger en sneller opnemen en beoordelen. In het najaar worden de Lokale Plannen van Aanpak (LPA’s) voor 2021 en 2022 definitief. In het LPA stelt de gemeente vast welke adressen het eerst worden opgepakt. De adressen uit deze plannen kunnen dan uitgezet worden bij de ingenieursbureaus, waarna zij de opnames kunnen inplannen. Het aantal opnames, maar ook het aantal beoordelingen, zal door de typologieaanpak en het vastleggen van de LPA’s in de komende maanden snel toenemen.

Afronden versterkingstrajecten

Het afronden van 1500 versterkingstrajecten in 2021 blijft een enorme uitdaging. Toch denken we in het resterende deel van het jaar nog een flinke inhaalslag te kunnen maken.
In de laatste maanden van het jaar pakken we naast de complexere projecten meer panden op waarbij lichtere versterkingsmaatregelen nodig zijn. Dat betekent dat meer panden sneller veilig zullen zijn.
Ook zullen we meer resultaten boeken doordat eigenaren de keuze voor herbeoordelen of niet maken en we weer verder kunnen met het traject. Voorwaarde daarvoor is wel dat het aantal te voeren oriënterende gesprekken (gesprekken waarin aan de eigenaar wordt uitgelegd hoe de procedure voor herbeoordeling verloopt) flink toeneemt en de keuze voor herbeoordelen snel gemaakt wordt.
Ten slotte is door het afbouwen van de gaswinning de kans op aardbevingen afgenomen. In de meest recente NPR wordt daar rekening mee gehouden. Hierdoor zullen gebouwen die met de nieuwste NPR beoordeeld worden vaker direct op norm zijn (voldoen aan de veiligheidsnorm). Deze adressen hoeven niet versterkt te worden; het traject voor deze adressen wordt na de beoordeling afgerond. 

Of we de doelstelling halen of moeten bijstellen is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk trajecten af te ronden dit jaar.
 

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).