Groninger molens aardbevingsbestendig?

Groninger molens horen bij het Groningse culturele erfgoed. Ze bepalen net als andere bijzondere gebouwen in onze provincie de identiteit van Groningen. Nationaal Coördinator Groningen zet zich in voor het behoud van het erfgoed in Groningen. Daarom hebben we laten onderzoeken hoe aardbevingsbestendig de Groninger molens zijn.

Voor het onderzoek zijn bij vier molens van het Groninger Landschap en de Groninger Poldermolens trilsensoren geplaatst. Deze sensoren hebben acht weken lang de trillingen gemeten die ontstaan bij (harde) wind en draaiende molenwieken. De intensiteit van deze natuurlijke trillingen vergeleken de onderzoekers met de intensiteit van trillingen bij een beving.

Uitkomsten

Begin oktober heeft Wieringa Bouwadvies uit Winsum de resultaten van de metingen met NCG besproken. In het rapport staan twee belangrijke conclusies.

Beweging door wind en draaien

Ten eerste laten de metingen duidelijk zien dat een molen een werktuig is. Omdat de wieken draaien op de wind is een molen zo gemaakt dat hij bewegingen kan opvangen. Bij (harde) wind zie je in de meetresultaten duidelijk dat de molen beweegt. Heeft de molen een houten onderbouw dan beweegt de molen meer, dan wanneer de molen een gemetselde stenen onderbouw heeft. Ook bij het kruien (het draaien van de kap) om de molenwieken ‘op de wind te zetten’ zie je heel goed dat de molen beweegt. Die beweging is het grootst bovenin de molen. Deze natuurlijke bewegingen kan de molen allemaal opvangen.

Beweging door aardbevingen

Ten tweede zijn de aardbevingen die plaatsvonden tijdens het onderzoek te zien in de metingen. Bij twee molens werd duidelijk dat de stenen onderbouw tijdens een beving anders bewoog, dan bij de natuurlijke beweging(en) van de molen.

Voorzichtige conclusie

De beweging die door bevingen veroorzaakt wordt lijkt geen grote invloed te hebben op een molen met een houten onderbouw. De bevingen zorgen voor minder beweging van de molen, dan beweging door harde wind of het draaien van de molenkap. Bij de molens met een stenen onderbouw veroorzaakten de bevingen wel meer beweging dan bij harde wind of het draaien van de kap van de molen.

Vervolg

NCG checkt nu het rapport en zal ook bekijken of en voor welke molens versterking noodzakelijk is. Met de resultaten kunnen we beoordelen of de molens veilig genoeg zijn of niet. Is een molen niet veilig genoeg, dan gaan we kijken welke versterkingsmaatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de molen wel veilig is.