Versterking Naterij- en Oldiekflat afgerond

Op woensdag 3 november zijn de versterkingswerkzaamheden aan de Naterij- en Oldiekflat in Delfzijl definitief afgerond tijdens een bijeenkomst bij de Oldiekflat.

Een vertegenwoordiging van de bewoners ontving uit handen van Peter Spijkerman, algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen, een bedankje voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Annalies Usmany-Dallinga, wethouder gemeente Eemsdelta, Anita Tijsma, directeur Acantus en Fokke Ophuis, directeur Plegt-Vos waren daarbij aanwezig.

Werkzaamheden

De versterkingswerkzaamheden aan de twee flats waren noodzakelijk, omdat uit de opname (inspectie) van de flats bleek dat ze niet aardbevingsbestendig waren. De hoofddraagconstructie van beide flats was veilig, maar een aantal niet-dragende gebouwelementen moest beter vastgezet worden. De versterking van de flats vond plaats aan de buitenzijde van de flats én in de appartementen zelf. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het vastzetten van de binnenwanden aan het plafond en het verbeteren van de bevestiging van de balkon- en galerijplaten. De werkzaamheden zijn in november 2020 gestart en werden uitgevoerd door bouwbedrijf Plegt-Vos.

Corona

In overleg met en op verzoek van de bewoners zijn de werkzaamheden in februari 2021 tijdelijk volledig stilgelegd in verband met het coronavirus. Op 1 juni 2021 werden de werkzaamheden weer hervat. De werkzaamheden zijn in september afgerond.