Publicatie Voortgang Versterking | Stand van zaken op 31 oktober 2021

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 31 oktober 2021. Het gaat om de resultaten van NCG in 2021 en om de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Toelichting Peter Spijkerman op de cijfers

De afgelopen periode was het onrustig in de Groningse ondergrond. Zo was er in de nacht van maandag op dinsdag 16 november een beving met een kracht van 3.2 in Garrelsweer. Net als velen zijn we als NCG geschrokken en vinden we dit verontrustend. We zijn geschrokken vanwege onze betrokkenheid bij de bewoners van het aardbevingsgebied,  maar ook omdat veel collega’s en hun vrienden en familie in het gebied wonen. De recente bevingen benadrukken nog eens hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk te weten of woningen, boerderijen, scholen, zorgcentra, et cetera aardbevingsbestendig zijn. En dat ze zo snel mogelijk versterkt worden als dat nodig is.

Planning 2021

Voor dit jaar is ons doel om 4000 opnames en beoordelingen uit te voeren en 1500 versterkingstrajecten af te ronden. Wij zien op basis van onze planningen dat we deze doelstellingen grotendeels gaan halen. Sinds juli werken we met de typologie-aanpak, waardoor we panden sneller kunnen opnemen en beoordelen. De verwachting is dat we hier in de laatste twee maanden van 2021 de vruchten van gaan plukken. Ook zien we dat dit jaar nog een flink aantal panden versterkt wordt opgeleverd. Het blijft een uitdaging, maar we zetten ons maximaal in om de gestelde doelen voor dit jaar te behalen.

Planning tot 2028

Samen met de gemeenten is het meerjarenversterkingsplan (MJVP) opgesteld. Hierdoor kunnen we beter sturen op de planning van alle panden die zich nu nog in een fase van het versterkingstraject bevinden. Een belangrijke pijler is het afronden van de opnames en beoordelingen in 2023. Elke eigenaar van een adres in de versterkingsopgave weet dan of zijn woning/pand voldoende aardbevingsbestendig is of dat het versterkt moet worden.

Volgens de planning zijn in 2028 alle versterkingstrajecten afgerond. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat alle partijen die een rol spelen in de versterkingsopgave, zoals aannemers, nutsbedrijven, ingenieursbureaus, maar ook NCG zelf, weten hoeveel capaciteit op welk moment nodig is. Op de Bouwtop van 8 november jl. is het MJVP daarom gepresenteerd aan deze partijen en aangescherpt. Deze planning zullen we de komende jaren met grote regelmaat actualiseren, zodat we kunnen zorgen voor voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en focus in de versterking. 

Werkzaamheden

Op dit moment is bij een groot aantal projecten sprake van ‘werk in uitvoering’. Zo gebeurt er veel in de wijk Opwierde in Appingedam. Meer dan 250 woningen bevinden zich in de fase ‘Uitvoering’. In de Zandplatenbuurt-Noord in Delfzijl kijken bewoners uit naar hun woningen die in aanbouw zijn. En in Overschild staan veel vrijstaande huizen waar we samen met de bewoners maatwerk verrichten en werkzaamheden uitvoeren. Dat geldt ook voor Loppersum, Middelstum en ’t Zandt. In Steendam en Tjuchem zijn versterkingswerkzaamheden gaande in het kader van het project ‘Dorp in Eigen Hand’. In Ten Boer werden de eerste van 30 aardbevingsbestendige nieuwe woningen opgeleverd in de Fazanthof. In de Nije Buurt in Ten Post worden op dit moment 29 woningen gesloopt. De start van de nieuwbouw staat dit jaar nog op de planning. Naast deze particuliere woningen en huurderswoningen zijn we ook werkzaam bij enkele scholen uit het scholenprogramma, bij agrarische bedrijven en zorgcentra.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).