Start nieuwbouw Jan Zijlstraat

Vorige week is een start gemaakt met de herbouw van de woningen uit het sloop- en nieuwbouwtraject van de Jan Zijlstraat in Ten Post. Begin november startte Hesco Bouw in de Jan Zijlstraat en Tuwingastraat met de sloop van 29 particuliere woningen.

De piketpaaltjes van de kavels zijn inmiddels uitgezet en op de locatie is een heistelling geplaatst. Het aanbrengen van de boorpalen voor 13 woningen is gestart. Deze week worden deze werkzaamheden afgerond. De palen hebben een periode van 1 week nodig om uit te harden. Daarna volgt de ringfundering, een stukje installatietechniek en de vloerplaten. De opleveringsdatum van de 29 nieuwe aardbevingsbestendige woningen staat gepland voor het najaar van 2022.