Versterkingstraject woning in Ten Boer afgerond

De woning van één van de eerste deelnemers aan het project Heft in Eigen Hand is begin november versterkt opgeleverd. Door een flink aantal tegenslagen duurde het uitvoeringstraject veel langer dan verwacht. Nu de woning is opgeleverd kan daar een streep onder worden gezet.

Voorbereiding

De voorbereiding van de versterking startte in 2018. In dat jaar werden de benodigde vergunningen aangevraagd en werd het budget voor de versterking goedgekeurd. In april 2019 werd het huis natuurvrij gemaakt*, zodat de versterkingswerkzaamheden in mei konden beginnen. Het voortraject was daarmee soepel verlopen.

Versterking

De versterking zelf kende helaas een flink aantal tegenslagen. De grond onder het achterhuis van de woning bleek vervuild en bevatte ook asbest. Nadat dit volgens de regels was verwijderd kwam aan het licht dat er ook nog accuzuren in de grond zaten. Ook dit moest verwijderd worden voordat bouwbedrijf Van Calkar verder kon met het uitvoeren van de werkzaamheden.

De volgende tegenslag was dat de wanden op een geheel andere manier waren opgebouwd, dan verwacht. Met als gevolg dat de versterkingsmethodiek moest worden aangepast. Het bleek noodzakelijk een stalen casco aan te brengen wat weer gevolgen had voor de constructie van de vloeren en het dak. Vanzelfsprekend hebben deze tegenslagen de nodige vertraging met zich meegebracht.

Resultaat

Anders dan voorzien staat er na tweeëneenhalf jaar een compleet nieuw achterhuis. Alleen de voor- en zijgevels van de oorspronkelijke woning zijn blijven staan. Door ook de koppelkansen te benutten en zelf financieel bij te dragen is er begin november niet alleen een versterkte, maar ook een duurzame woning opgeleverd: gasloos, voorzien van een warmtepomp en een vuilwatersysteem en een ecologisch sedumdak (groendak) op het tussenhuis.

De eigenaar is blij met zijn versterkte woning, maar ook opgelucht dat hij nu eindelijk een punt kan zetten achter dit traject.

*   Natuurvrij maken wil zeggen dat mogelijke verblijfplaatsen van beschermde dieren voor de start van de werkzaamheden worden dichtgemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat ze tijdens de bouw nog aanwezig zijn in het pand.