Publicatie Voortgang Versterking | Stand van zaken op 30 november

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 30 november 2021. Het gaat om de resultaten van NCG in 2021 en om de voortgang van het gehele versterkingsproces.

Peter Spijkerman, algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen, geeft onderstaande toelichting op de cijfers.

Het einde van het jaar nadert. 2021 is weer een jaar geweest waarin we jammer genoeg niet ‘normaal’ aan het werk konden door corona. Eenieder had de hoop dat we na de zomervakantie weer volop de schouders eronder konden zetten en weer gewoon aan het werk zouden gaan. Dit is helaas niet mogelijk geweest. Wel hebben we alle zeilen bijgezet om te werken naar de door ons afgesproken doelstellingen voor 2021. In de voortgangsrapportage verklaren we de resultaten tot en met de maand november.

Pas vanaf juli werken we met de typologieaanpak, waardoor we panden sneller kunnen opnemen en beoordelen. We zijn er content mee dat we de bewoners hiermee sneller kunnen vertellen of hun huis al dan niet op norm (veilig) is. Er zijn dit jaar ook extra opnames uitgevoerd. Daarbij gaat het om opnames waarbij bewoners op eigen verzoek een opname hebben aangevraagd. Naar aanleiding van dit verzoek doen we een onderzoek waarmee we vaststellen of een adres aan de werkvoorraad van NCG moet worden toegevoegd of niet. 

In oktober en november hebben we eveneens een behoorlijke toename gezien van het aantal afgeronde trajecten (respectievelijk 208 en 323 trajecten). We gaan ervan uit dat we ook in december nog een flink aantal trajecten afronden. Veel aannemers sturen op het afronden van bouwprojecten in december, zodat ze deze kunnen afsluiten in het boekjaar 2021. Zo zien wij in onze planning dat een kleine 300 bouwtrajecten nog in december wordt afgerond. Deze panden zijn vooral te vinden in Appingedam, Loppersum en ’t Zandt. Ook het Bedrijfsbureau Bouwimpuls rondt deze maand nog een aantal adressen af. En in het gehele aardbevingsgebied worden in december panden opgeleverd die in een bijzondere categorie vallen, zoals agrarische bedrijven en kerken en projecten waarbij de eigenaren zelf de regie hebben over de versterking.  

We verwachten dat uit de beoordelingen die in december door de ingenieursbureaus worden aangeleverd, blijkt dat een groot aantal panden voldoet aan de veiligheidsnorm. Die panden hoeven niet versterkt te worden. Deze trajecten kunnen eveneens worden afgerond. Daarom verwachten we op basis van de planning dat we het afronden van 1500 trajecten dit jaar gaan behalen. 

Werkzaamheden

Op dit moment is bij een groot aantal projecten sprake van ‘werk in uitvoering’. Deels ronden we deze nog af in 2021, deels gebeurt dit in 2022. Zo gebeurt er veel in de wijk Opwierde in Appingedam. Rond de 180 woningen bevinden zich in de fase ‘Uitvoering’. In de Zandplatenbuurt-Noord in Delfzijl kijken bewoners uit naar hun woningen die in aanbouw zijn. En in Overschild staan veel vrijstaande huizen waar we samen met de bewoners maatwerk verrichten en werkzaamheden uitvoeren. Dat geldt ook voor Loppersum, Middelstum en ’t Zandt. In Steendam en Tjuchem zijn versterkingswerkzaamheden gaande in het kader van het project ‘Dorp in Eigen Hand’. In Ten Boer worden de eerste van 30 aardbevingsbestendige nieuwe woningen opgeleverd in de Fazanthof. In de Nije Buurt in Ten Post worden op dit moment 29 woningen gesloopt. De start van de nieuwbouw staat dit jaar nog op de planning. Naast deze particuliere woningen en huurderswoningen zijn we ook werkzaam bij enkele scholen uit het scholenprogramma, bij agrarische bedrijven en zorgcentra. 

Peter Spijkerman, algemeen directeur, Nationaal Coördinator Groningen
 

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).