Oplevering van 90 tijdelijke woningen in Appingedam en Delfzijl

Op de Jan Niewenhuyzenlocatie aan de Focco Ukenalaan in Appingedam zijn in maart 29 tijdelijke woningen opgeleverd. Aan de Weg naar Den Dam in Delfzijl worden halverwege april nog eens 60 tijdelijke woningen opgeleverd. De tijdelijke woningen worden gebouwd voor bewoners die tijdelijk uit hun huis moeten vanwege de versterking.

Voor bewoners van de Bronswoningen

De wisselwoningen op beide locaties worden ondermeer benut door de bewoners van de Bronswoningen in Appingedam. In mei gaat de sloop- en nieuwbouw van deze 155 woningen uit de zogenaamde Batch 1588 van start.