Dorpsversterking in Eemsdelta

NCG en gemeente Eemsdelta starten met een dorpsgerichte versterkingsaanpak. Het dorp Garrelsweer is het eerste van de vier dorpen waar deze nieuwe aanpak wordt ingezet. De andere drie dorpen zijn: Zeerijp, Wirdum en Leermens. 

De aanpak

De kern van de dorpenaanpak is dat het dorp in zijn geheel wordt versterkt, waar dat nodig is voor de veiligheid. Betrokken bouwers, NCG en de gemeente maken samen met de bewoners een plan voor het gehele dorp. Zo weten bewoners direct waar zij aan toe zijn: wat is de planning voor de eigen woning en wat gebeurt er in de rest van het dorp. 

In elk dorp komt een dorpsteam met vaste mensen. Het dorpsteam zorgt voor de planning, de begeleiding, de betrokkenheid van bewoners, de aansturing van aannemers, de uitwerking van maatwerk en het sociaal-emotioneel welzijn van bewoners. 
 

Vier dorpen

De dorpenaanpak start in Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens omdat deze dorpen in de kern van het aardbevingsgebied liggen. Relatief veel huizen zijn daar onvoldoende veilig en hebben schade. Bewoners hebben hier bovendien recent nog nieuwe aardbevingen meegemaakt. NCG neemt ook de funderingen mee in deze versterkingsaanpak, wanneer dit nodig blijkt vanuit het versterkingsadvies of het uitvoeringsontwerp. 
 

Capaciteit

Koninklijke Bouwend Nederland werkt mee om voldoende bouwcapaciteit te leveren voor de dorpenaanpak. Eigenaren kunnen uit een selectie van aannemers kiezen en de gekozen aannemers verbinden zich aan het dorp. Aanbesteding is in dit geval niet nodig, wat bijdraagt aan de snelheid. 

De kennis en ervaring die met de dorpenaanpak wordt opgedaan, wordt benut en ingezet voor andere dorpen of wijken binnen het aardbevingsgebied.