Bouw van 21 nieuwbouwwoningen Overschild afgerond

De bouw van 21 versterkte nieuwbouwwoningen in Overschild is onlangs afgerond. De sloop van de eerste woningen startte in 2019, de bouw van de eerste drie woningen in 2020. Alle woningen (op één 3-onder-1-kapwoning na) waren uniek. De woningen zijn niet alleen versterkt, maar ook duurzaam opgeleverd.

Voorbereiding

De eigenaren kozen zelf een aannemer en ontwerper. Hierdoor verliep de voorbereiding per partij verschillend: bij de één duurde dit langer en bij andere partijen ging dit juist snel. Dit betekende dat er meerdere partijen in een straat aan het werk waren met elk hun eigen werkmethode, wat als een uitdaging werd ervaren in de organisatie van de versterking.

Omschakeling

De voorbereiding, en vooral het ontwerpproces van de woningen, was voor alle bewoners een zware periode. Dit kwam met name omdat zij hierbij afhankelijk waren van alle partijen die in deze fase aan het project werken. Ook de omschakeling van de oude en vertrouwde woning naar een nieuw, gasloos ontwerp was voor de bewoners niet makkelijk. Zodra de uitvoering startte zagen de bewoners duidelijk resultaat en kregen ze meer gevoel bij het hele project. Dit was dan ook vaak een positief keerpunt voor eigenaren.