Publicatie Voortgang Versterking | Stand van zaken op 31 juli 2022

Nationaal Coördinator Groningen publiceert maandelijks de cijfers over de voortgang van de versterking. De nieuwste cijfers geven inzicht in de resultaten tot en met 31 juli 2022. Het gaat om de resultaten van NCG in 2022 en om de voortgang van de gehele versterkingsopgave.

Doelstelling 2022

NCG streeft ernaar om in 2022 voor 4.000 adressen vast te stellen dat ze voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm. De verwachting is dat van deze 4.000 adressen circa 2.500 tot 3.000 adressen ‘direct op norm’ zijn, omdat uit de beoordeling blijkt dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarnaast is de doelstelling 1.000 tot 1.500 adressen bouwkundig te versterken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van een aantal onzekere factoren, zoals de capaciteit binnen de bouwsector wat betreft mensen en materialen.

Op norm 2022

In 2022 werd tot en met juli voor 316 adressen geregistreerd dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen werden bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. Voor 1.982 adressen werd vastgesteld dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden.

Op norm totaal

Op 31 juli 2022 waren 5.832 adressen van de gehele werkvoorraad op norm. Daarvan werden 2.610 adressen bouwkundig versterkt (bouw gereed). Bij 3.063 adressen bleek uit de beoordeling dat het pand voldoet aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 159 adressen was vanwege een andere reden versterking niet nodig.

Bekijk de online rapportage voor alle gegevens, inclusief een overzicht van de voortgang van het versterkingsproces per batch, gemeente, risicoprofielen en bijzondere categorieën (zorg, scholen, dorpshuizen, agro en Heft in eigen Hand/Eigen Initiatief).